Disclaimer

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over de visie en diensten van “waar de zon schijnt”. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve doeleinden. Door deze site te bezoeken en/of de informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer.

De samenstelling en inhoud van “waar de zon schijnt” is met grote zorg samengesteld, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie compleet en/of accuraat is. “Waar de zon schijnt” aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze site gepubliceerde informatie.

De website en inhoud is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm in enige digitale, elektronische, optische of ander vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welke niet strikt privé van aard is.